กิจกรรมของเรา

งานกีฬาประจำปี 2018

 

M DAY 2018

 

   การแข่งขันกีฬาประจำปี 2017 ซึ่งทางบริษัท ได้มีนโยบายและมีความต้องการให้พนักงานสนุกสนาน และมีสุขภาพแข็งแรง จึงได้มีการจัดงานประเภทนี้ไว้ในทุกๆปี