ฉีดวัคซีน โควิด 19

 

 

ฉีดวัคซีน โควิด 19 

 จากสถาณะการน์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือโควิด 19 บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงาน และพร้อมให้ความร่วมมือในการรับชอบผิดชอบร่วมกันต่อสังคม จึงได้นัดหมายให้พนักงานทุกคน ฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยพร้อมเพรียงกันทั้งบริษัท ที่อาคาร Sun Tower ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564