กิจกรรมของเรา

ดูงานการไฟฟ้าลำตะคอง

 

ดูงานการไฟฟ้าลำตะคอง

 

   การสัมนาน้องนักศึกษา ที่เข้าฝึกงานกับบริษัท เพื่อยกระดับความสามารถ และเข้าใจถึงจุดประสงค์หลักของการทำงาน และการอยู่ร่วมกันในองกรณ์อย่างยั่งยืน