ธุรกิจของเรา

ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

(Electrical and Communication System)

 
 • ระบบจ่ายไฟ                                                                                    (Power Distribution System)
 • ตู้สวิตช์บอร์ดไฟฟ้าแรงสูง                                                                (Ring Main Unit,High Voltage Switchgear)
 • หม้อแปลงไฟฟ้า                                                                            (Transformer)
 • เครื่องกำเนิดไฟฟ้า                                                                        (Generator)
 • ตู้สวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ                                                                          (Main Distribution Board : MDB)
 • ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบควบคุมแสงสว่าง                        (Lighting System, 2-Wire Remote System)
 • ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉิน                          (Emergency Light and Exit Sign)
 • ระบบโทรศัพท์                                                                          (Telephone System and PABX)
 • ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้                                                      (Fire Alarm System : FA)
 • ระบบเสียงประกาศ                                                                          (Public Address System : PA)
 • ระบบเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์                                                      (Master Antenna Television System : MATV)
 • ระบบโทรทัศน์วงจรปิด                                                                    (Closed Circuit Television System : CCTV)
 • ระบบคอมพิวเตอร์

  (Data And Computer System)

 • ระบบสัญญาณกันขโมยและระบบควบคุมการเข้าออก

  (Security and Access Control System)

 • ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ                                                        (Building Automation System : BAS)
 • ระบบการจัดการพลังงาน                                                              (Energy Management System)
 • ระบบต่อลงดินและระบบป้องกันฟ้าผ่า                                    (Grounding and Lightning Protection System)

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ         (AirConditioning and Ventilation System)

 
 • ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่                                     (Chiller and AHU System)
 • ระบบเครื่องปรับอากาศ                                             (Air-Conditioning System)
 • ระบบระบายอากาศ                                         (Ventilation System)
 • ระบบห้องทำความเย็น                                   (Refrigeration System)
 • ระบบห้องสะอาด                                                 (Clean Room)
 • ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น                           (Automatic Temperature and Humidity Control System) 
 • ระบบอัดอากาศในบันไดหนีไฟ                               (Pressurized Stairs)
 • ระบบควบคุมปริมาณอากาศ                                   (Variable Air Volume : VAV)

ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย (Sanitary and Fire Protection System)

 
 • ระบบท่อประปา                                             (Plumbing System)
 • ระบบระบายน้ำทิ้ง                                           (Drainage System)
 • ระบบบำบัดน้ำเสีย                                               (Waste Water and Sewage Treatment)
 • ระบบผลิตไอน้ำและน้ำร้อน                                       (Steam Boiler and Hot Water System)
 • ระบบน้ำเย็นและน้ำดื่ม                                               (Cold Water and Drinking Water System)
 • สระว่ายน้ำ                                                   (Swimming Pool)
 • ระบบแก๊ส                                                           (Gas System)
 • ระบบดับเพลิงแบบหัวฉีดโปรยน้ำ                               (Sprinkler System)
 • ระบบสารสะอาดดับเพลิง                                             (FM 200 System) 
 • ระบบดับเพลิงด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์                       (CO2 System)
 • ระบบท่อดับเพลิงและควบคุม                                       (Fire Pumps and Controller)
 • อุปกรณ์ดับเพลิง                                                   (Fire Extinguish Equipment)