กิจกรรม CSR

บริจาคข้าวสาร

 

บริจาคข้าวสาร

 นอกจากนี้ บริษัท เอ็มไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง ยังเล็งเห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้มีกิจกรรมตอบแทนสังคมโดยการบริจาคสิ่งของเช่นข้าวสารและอาหารแห้ง ในสถานะการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรน่า หรือ โควิด 19