กิจกรรม OUTING

ท่องเที่ยว ฮ่องกง

 

กิจกรรม Outing

การท่องเที่ยวประจำทุกๆปี บริษัท เอ็มไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง มีนโยบายให้พนักงานได้พักผ่อนและท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยในปีนี้เราได้พาพนักงานไปเที่ยวถึงฮ่องกง โดยบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด