กิจกรรมของเรา

สัมมนาน้องนักศึกษาฝึกงาน

 

การสัมมนา นักศึกษาฝึกงาน

 

   การสัมมนาน้องนักศึกษา ที่เข้าฝึกงานกับบริษัท เพื่อยกระดับความสามารถ และเข้าใจถึงจุดประสงค์หลักของการทำงาน และการอยู่ร่วมกันในองค์กรอย่างยั่งยืน