ธุรการสนาม (Site Admin) และ พนักงานธุรการ 4 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
 • จัดเก็บเอกสารและควบคุมเอกสารภายในหน่วยงานก่อสร้าง
 • ติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายในบริษัทฯ
 • จัดส่งเอกสาร และรับเอกสาร ประจำโครงการ
 • Scan เอกสารให้ผู้เกี่ยวภายในบริษัทฯ
 • ดูแลความเรียบร้อยภายในสำนักงานสนาม

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

 • เพศ ชาย หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี  สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์
 • ตำแหน่งธุรการสนาม (Site Admin) ประจำ Site งานก่อสร้าง ได้ทั้งกรุงเทพ และ ต่างจังหวัด
 • ตำแหน่งธุรการสนาม (Office Admin) ประจำสำนักงานใหญ่ รามอินทรา  4/1
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี , รับส่ง E-Mail ได้
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการก่อสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
กรอกใบสมัคร