กิจกรรมของเรา

งานกีฬาประจำปี 2019

 

M DAY 2019

 

   การแข่งขันกีฬาประจำปี 2019 ซึ่งทางบริษัท ได้มีนโยบายและมีความต้องการให้พนักงานสนุกสนาน และมีสุขภาพแข็งแรง จึงได้มีการจัดงานประเภทนี้ไว้ในทุกๆปี