Project Sale & Marketing Coordinator 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายทุกอย่างจาก Project Director
 • ติดต่อประสานงานลูกค้าโครงการโดยตรง
 • นำเสนอ และ Present งานต่อลูกค้าได้อย่างคล่องแคล่วเป็นอย่างดี
 • แนะนำข้อมูลของงานระบบวิศวกรรมแก่ทางลูกค้าเจ้าโครงการ ที่ปรึกษาโครงการ
 • ดูแลรักษาความพึงพอใจ และกระชับความสัมพันธ์ของกลุ่มลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่
 • ติดต่อสรุปแก้ไขปัญหา และข้อร้องเรียนจากลูกค้า
 • ขยายฐานลูกค้าใหม่ ในกลุ่มงาน Project, งานประมูลต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
 • ผลักดันนโยบายและสร้างแรงขับเคลื่อนให้ไปสู่ High Sales Target

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Marketing or Business Management or Engineering
 • ทำงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย งานระบบวิศวกรรม หรือด้านอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับพิจจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้าน Quantity surveyor งานระบบประกอบอาคารจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้โปรแกรม MS Word / Excel / PowerPoint ได้
 • สามารถเดินทางไปติดต่อประสานงานกับลูกค้าที่ต่างจังหวัดได้
 • มีรถยนต์ และใบขับขี่เป็นของตัวเอง
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีความรับผิดชอบ
 • มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทัศนคติการทำงานที่ดี ทำงานแบบมืออาชีพ ทำงานเป็นทีม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และสามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • Good Service Mind
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
 • บุคลิกดี อัธยาศัยดี
 • สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษพอใช้ได้
กรอกใบสมัคร