Safety Officer 2 อัตรา

รายละเอียดงาน

  • ดูแลงานความปลอดภัยในการทำงานตามโครงการต่างๆ
  • จัดทำเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับด้านความปลอดภัย
  • ประเมินความเสี่ยงในการทำงานและทำรายงาน
  • อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่คนงานในโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
  • จบ ปวช,ปวส,ปริญญาตรี  สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นๆที่เทียบเท่า ผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ หรือมีใบประกอบวิชาชีพ จป. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ทำงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์
  • สามารถทำงานประจำหน่วยงานก่อสร้าง และทำงานต่างจังหวัดได้
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
กรอกใบสมัคร