รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง (คลิ๊กตำแหน่งที่ต้องการสมัครเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ)

 

เลขานุการผู้บริหาร Executive Secretary 1 อัตรา

 

ผู้จัดการแผนกบัญชี (Accounting Manager) 1 อัตรา

 

สมุห์บัญชี (Accounting Supervisor) 2 อัตรา

 

พนักงานบัญชี (Accounting officer) 5 อัตรา

 

ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) และ วิศวกรโครงการ (Project Engineer) 10 อัตรา

 

วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรเครื่องกล ,โยธา (Electrical , Mechanical , Civil Engineer) 10 อัตรา

 

โฟร์แมนไฟฟ้า, โฟร์แมนเครื่องกล, ช่างเขียนแบบ (EE/ME Foreman and Draughtsman) 8 อัตรา

 

ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกประมาณราคา (Estimating Manager / Asst. Estimating Manager) 1 อัตรา

 

วิศวกรประมาณราคา (Estimate Engineer) 5 อัตรา

 

Project Sale & Marketing Coordinator 1 อัตรา

 

ผู้จัดการแผนกบุคคล (HR & Admin Manager) 1 อัตรา

 

พนักงานบุคคล (HR Officer) 1 อัตรา

 

ธุรการสนาม (Site Admin) และ พนักงานธุรการ 4 อัตรา

 

ธุรการจัดซื้อ (Purchasing officer) 2 อัตรา

 

Safety Officer 2 อัตรา

 

พนักงานสโตร์ประจำ Site 3 อัตรา

 

กรอกใบสมัคร