พนักงานบัญชี (Accounting officer) 5 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • ตรวจสอบการบันทึกบัญชี และความถูกต้องของเอกสารต่างๆ
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน และรายการกระทบยอดบัญชี ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
 • ตรวจสอบรายงานภาษีต่างๆของบริษัทฯ ที่นำส่งสรรพากร
 • ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในแต่ละโครงการ ผู้รับเหมา และลูกค้า
 • และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา สาขาบัญชี ระดับปริญญาตรี, ปวช., ปวส., มีประสบการณ์ด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 • ทำงานวันจันทร์ – วันเสาร์
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS EXCEL,MS WORD ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์การใช้โปรแกรมบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูงในหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนด
 • ทำงานภายใต้ภาวะกดดันและเวลาจำกัดได้ดี
 • มีความรู้ด้านภาษีอากร และมาตรฐานบัญชี
 • กล้านำเสนอ แนวคิดและวิธีการใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง หรือรับเหมางานระบบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
กรอกใบสมัคร