สมุห์บัญชี (Accounting Supervisor) 2 อัตรา

รายละเอียดงาน

 •  ดูแลและจัดทำบันทึกข้อมูลแยกประเภท, สรุปรายรับ – รายจ่าย
 •  ปิดบัญชีรายเดือนและรายปี ,ทำรายการปรับปรุงต่างๆ
 •   ตรวจสอบการเปิดใบกำกับภาษี
 •   ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารบัญชี,ประสานงานกับผู้สอบบัญชี
 •   บริหารจัดการ, ควบคุมดูแลการเงินของบริษัท
 •   บันทึกภาษีซื้อ, ภาษีขาย, นำส่ง ภงด. 3, 53 ภพ.30
 •   ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในแต่ละโครงการผู้รับเหมา และลูกค้า
 •   บันทึกสต็อก, ตรวจนับสินค้า, ทำ Cost Sheet ได้
 •   ดูแลจัดเก็บเอกสารทางบัญชี
 •   งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

 •   เพศหญิง-เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 •   วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 •   ทำงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์
 •   มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี ทางด้านบัญชี ทั่วไป AP-AR
 •   มีความเชี่ยวชาญด้านภาษีอากร มีความรู้เรื่องมาตรฐานบัญชี และภาษีอากรเป็นอย่างดี
 •   สามารถใช้งานโปรแกรม MS Word, MS Excel
 •   มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Mango หรือ ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 •   มีประสบการณ์การใช้โปรแกรมบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
กรอกใบสมัคร