เลขานุการผู้บริหาร Executive Secretary 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายทุกอย่างจากผู้บริหาร Executive Committee โดยไม่เกี่ยงงาน
 • รู้และเข้าใจในความต้องการของผู้บริหารเป็นอย่างดี
 • วางแผนและเป็นผู้คอยเตือนตารางนัดต่างๆ ให้กับผู้บริหารรับทราบในแต่ละวัน
 • ติดตามและเข้าประชุมกับผู้บริหารได้ทุกสถานที่และทุกเวลา (อาจจะประชุมเวลาค่ำดึกบ้าง)
 • สรุปบันทึกประชุมให้ผู้บริหารทุกครั้ง
 • นำเสนอ และ Present งานต่อลูกค้าได้อย่างคล่องแคล่วเป็นอย่างดี
 • สามารถแนะนำข้อมูลของงานระบบวิศวกรรมและข้อมูลในองค์กรแก่ทางลูกค้าเจ้าของโครงการ และที่ปรึกษาโครงการได้ถูกต้องครบถ้วน
 • ดูแลรักษาความพึงพอใจ และกระชับความสัมพันธ์ของกลุ่มลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่
 • ผลักดันนโยบายและสร้างแรงขับเคลื่อนให้ไปสู่ทุกเป้าหมายของผู้บริหาร

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา ที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ ต้องยืดหยุ่นเรื่องวันและเวลาทำงานดึกได้ตลอดเวลา ตามงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย งานระบบวิศวกรรม หรือด้านอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับพิจจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้โปรแกรม MS Word / Excel / PowerPoint ได้
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และสามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางไปติดต่อประสานงานกับลูกค้าที่ต่างจังหวัดได้
 • มีรถยนต์ และใบขับขี่เป็นของตัวเอง
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีความรับผิดชอบสูง มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีทัศนคติการทำงานที่ดี ทำงานแบบมืออาชีพ ทำงานเป็นทีม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • มีทักษะการสื่อสาร และเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
 • สามารถรักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดข้อเสียน้อยที่สุด
 • ตื่นตัวกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา และมีความ Active ในการทำงาน
 • เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นและทัศนคติในแง่บวกแง่ลบ เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานต่อไป
 • มีใจรักองค์กร
กรอกใบสมัคร