ผู้จัดการแผนกบุคคล (HR & Admin Manager) 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • งานสรรหา/จัดหาพนักงาน
 • งานทะเบียน และเอกสารงานบุคคล
 • ตรวจสอบบันทึกการเข้า-ออกงาน ขาด ลา มา สาย
 • งานธุรการสำนักงาน และประสานงานต่างๆ
 • ดูแลเรื่อง ค่าจ้าง สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส เงินช่วยเหลือ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของพนักงาน
 • จัดการปัญหาระหว่างบุคคลในองค์กร
 • ประเมินงาน / KPI พนักงานทุกเดือน
 • ติดตามข่าวสาร สิทธิประโชน์ต่างๆทั้งภายใน และภายนอกองค์กร สำหรับพนักงาน
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

 • เพศ ชาย หญิง อายุ 25-30 ปี
 • ทำงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์
 • จบ ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี , รับส่ง E-Mail ได้คล่อง
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน แรงงานต่างๆ การเสียภาษี
 • มีความรู้ด้านการฝึกอบรม พนักงานแผนกต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้มากขึ้น
 • สามารถเป็นที่ปรึกษาขององค์กร และหน่วยงานแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • เป็นผู้เก็บความลับได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน ทั้งภายนอกและภายในบริษัทฯ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
กรอกใบสมัคร