พนักงานบุคคล (HR Officer) 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • งานสรรหา/จัดหาพนักงาน
 • งานทะเบียน และเอกสารงานบุคคล
 • ตรวจสอบบันทึกการเข้า-ออกงาน ขาด ลา มา สาย
 • งานธุรการสำนักงาน และประสานงานต่างๆ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

 • เพศ ชาย หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ทำงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์
 • จบ ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี , รับส่ง E-Mail ได้คล่อง
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน แรงงานสัมพันธ์
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน ทั้งภายนอกและภายในบริษัทฯ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
กรอกใบสมัคร