ธุรการจัดซื้อ (Purchasing officer) 2 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • ดูแลรับผิดชอบงานสั่งซื้อทั่วไป
 • ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้า เพื่อขอรายละเอียดกับการเสนอราคา ราคาวัตถุดิบ และเงื่อนไขอื่นๆ
 • เปรียบเทียบราคา และต่อรองราคากับร้านค้า
 • จัดทำใบสั่งซื้อสินค้า เสนอผู้บริการอนุมัติและส่งผู้ขายสินค้า
 • จัดหา และจัดซื้อสินค้าให้ได้ราคาที่เหมาะสม และทันต่อความต้องการ

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

 • เพศ ชาย หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี  สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี , รับส่ง E-Mail ได้คล่อง
 • มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Mango หรือ ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน ทั้งภายนอกและภายในบริษัท
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ติดต่อกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านจัดซื้อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรองราคากับร้านค้าได้ดี, ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
กรอกใบสมัคร