พนักงานสโตร์ประจำ Site 3 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • ดูแลการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สิน เข้า-ออกภายในหน่วยงาน
 • ทำรายงานสรุปปริมาณวัสดุสิ้นเปลือง และทรัพย์สินของบริษัทฯ
 • ตรวจเช็ค  Stock วัสดุของหน้างานก่อสร้าง
 • จัดของสโตร์ เบิก-จ่าย ให้เรียบร้อย
 • สามารถประจำหน่วยงานก่อสร้าง และทำงานต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบ ม.3,ปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ทำงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้งาน และรับส่ง E-Mail ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์และความรู้ด้านสโตร์ระบบวิศวกรรมในหน่วยงานก่อสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รู้จักวัสดุ อุปกรณ์ งานระบบวิศวกรรมเป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน ทั้งภายนอกและภายในบริษัท
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
กรอกใบสมัคร